Outbond Kelas Atas (4,5 dan 6) SDIT Hidayatullahwww.sdithidayatullah.net | (Selasa, 30/04/2019) Anak-anak kelas atas (4,5,6) SDIT Hidayatullah mengikuti kegiatan outbond yang bertempat di Shaba Outbond.

Kegiatan tersebut dimulai sejak pukul 07.30. Dibuka dengan sambutan singkat oleh Ustad Romi selaku Kemuridan.

"Muslim yang kuat lebih dicintai oleh Allah daripada muslim yang lemah", kata beliau.Sambutan tersebut kemudian disusul dengan permainan singkat oleh kakak-kakak pemandu dari Shaba outbond.

Ice breaking 

Outbond kali ini merupakan outbond terakhir bagi kelas 6. Sama seperti Mabit wada' yang dilakukan sebelumnya.

Di akhir outbond para murid menyusuri sungai dan bermain di kolam renang.
Susur sungai

Para murid nampak bahagia dan ceria.
Kegiatan outbond ditutup dengan makan dan shalat dzuhur.
Laporan: Farah
Powered by Blogger.
close